VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN PRAVILA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V PODJETJU NIKAL d.o.o.

I. Izjava o varstvu osebnih podatkov in pravila obdelave

NIKAL d.o.o. se zaveda pomembnosti vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov, zaradi česar pri izvajanju naših dejavnosti in spletnih dejavnosti spoštujemo vašo zasebnost in vaše osebne podatke. Zato je naša politika varstva podatkov skladna, tako z veljavnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov, kakor tudi z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta, v nadaljevanju GDPR.

Za potrebe učinkovite zaščite vaših podatkov pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo podatkov in njihovim uničenjem, uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami. Navedene ukrepe uporabljamo tudi za onemogočanja dostopa do vaših podatkov nepooblaščenim tretjim osebam.

S temi pojasnili in pravili vas seznanjamo z načini, vrsto, obsegom in nameni obdelave osebnih podatkov pri NIKAL d.o.o. in od kod pridobivamo osebne podatke, kako jih varujemo, komu jih posredujemo in kako uresničujemo vaše pravice iz naslova varovanja osebnih podatkov. Veljajo za vse storitve, razen za tiste, za katere NIKAL d.o.o. sprejme in objavi posebna pravila obdelave osebnih podatkov.

 

II. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, je NIKAL družba za trgovino in turizem d.o.o., Zagrebška cesta 40A, 2000 Maribor, ki podatke obdeluje skladno z Uredbo (EU) 2016/679.

 

III. O osebnih podatkih in kako jih zbiramo

Osebni podatki so informacije, ki jih je mogoče uporabiti za ugotovitev vaše identitete, in sicer so te informacije, vaše ime in priimek, naslov, poštna številka, datum rojstva in spol, naslov IP, telefonska številka ali vaš elektronski naslov,...

Vaše osebne podatke zbiramo ob rezervaciji turističnih aranžmajev / storitev bodisi osebno v poslovalnici, preko klicnega centra, spletne strani, kadar storitve plačujete ali kadar se prijavite na prejemanje e-Novic. Osebne podatke zbiramo tudi takrat ko obiščete našo spletno stran. Pri NIKAL d.o.o. se zbirajo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • ime in priimek, naslov bivališča ali naslov za vročanje, ki ga navede stranka, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o starosti in spolu, kadar je potrebno podatki o potnih listinah (identifikacijsko številko, državljanstvo, datum poteka veljavnosti in državo izdaje), podatki o vrsti plačilnega sredstva in morebitni drugi podatki o plačilu, v kolikor je potrebno;
 • podatki o morebitnih posebnih lastnostih posameznika (zdravstvenih oziroma prehranskih, vezanih na npr. alergije, vegetarijanstvo, …);
 • zgodovina potovanj ter informacije o morebitnih dodatnih storitvah, kot so npr. zavarovanja;
 • informacije o vaši uporabi naše spletne strani ali aplikacije;
 • sporočila, ki jih izmenjujete z nami, ali nam jih pošljete preko SMS, e-poštnih sporočil in telefonskih klicev.

IV. Namen obdelave vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljajo za naslednje namene:

1. izvrševanje pogodbenih storitev in obveznosti: podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo za izvrševanje pogodbenih storitev in obveznosti povezanih z vašim potovanjem, in sicer za:

 • potrebe komunikacije povezane z izvršitvijo potovanja ali zagotavljanja pomoči na poti in ta komunikacija ni namenjena za oglaševanje ali pospešitvijo prodaje in je ni mogoče izključiti;
 • preverjanje oziroma avtorizacijo plačil s kreditnimi in drugimi plačilnimi karticami: podatke o plačilu uporabljamo za namene računovodenja, obračunavanja in revizije ter za odkrivanje in preprečevanje goljufivih dejanj;
 • administrativne ali pravne cilje: podatke uporabljamo za statistično in tržno analizo, ankete strank, nadzor kvalitete, vzdrževanje in razvoj ali pa za reševanje reklamacij oziroma zahtevkov strank;
 • nadzor na mejah, letališčih,….: morda bomo morali vaše podatke posredovati organom mejne kontrole, konzularnim predstavništvom za pridobitev vstopnih dovoljenj in podobno;
 • varnost, zdravje, upravni ukrepi, preprečevanje oziroma odkrivanje kriminala in terorizma: vaše podatke lahko posredujemo državnim ali izvršilnim organom zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev;
 • komuniciranje s strankami: podatke uporabljamo za krepitev odnosov s strankami ter za izboljšanje naših storitev oziroma vaše uporabniške izkušnje;
 • oglaševanje in trženje: vsaka stranka, ki potuje z NIKAL d.o.o. bo občasno preko redne pošte prejela katalog aktualnih potovalnih aranžmajev ali e-Novice, v kolikor bo za to podala privolitev. Vsaka stranka oziroma prejemnik reklamnega materiala se lahko v vsakem trenutku odjavi od prejemanja katalogov in / ali e-Novic. Odjavo lahko vsaka stranka poda kdajkoli pisno na e-poštni naslov: info@nikal.si ali po telefonu na 080 72 57 ali 02 330 0390.
 • vaši osebni podatki se obdelujejo izključno na osnovi pravne podlage za obdelavo. Pravna podlaga je odvisna od namena, v skladu s katerim smo podatke pridobili, za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med NIKAL d.o.o. in posameznikom;
 • v obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, NIKAL d.o.o. obdeluje podatke tudi za potrebe obračuna provizij zaposlenim in poslovnim partnerjem, ki prodajajo storitve posameznikom, ter opredelitev njihove učinkovitosti ter pripravo poročil in planiranje nadaljnjih prodajnih aktivnosti;
 • za potrebe izvršitve pogodbe o organizaciji potovanja ali drugih storitev, ki jih je naročil posameznik, NIKAL d.o.o. obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni (ime, priimek, rojstni datum, naslov, kraj, država, regija, telefonska št., e-naslov, državljanstvo, številka osebne izkaznice in/ali številka potnega lista,…).

Vaši osebni podatki se obdelujejo z namenom izpolnitve vaše pogodbe o potovanju ali tudi zaradi:

2. izpolnjevanja zakonske obveznosti (na mejni nadzor ali carinske zahteve) – NIKAL d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja zaračunavanja in prekinitve pogodbe o organizaciji potovanja, ali drugih storitev. NIKAL d.o.o. te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji ali drugim pristojnim organom, če tako predvideva zakon. Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave;

3. vaše osebne privolitve za obveščanje o naši ponudbi (sodelovanje v nagradnih igrah ali naročilo na E-novice). V tem primeru obdelava podatkov temelji na privolitvi, ki ga NIKAL d.o.o. pridobi od posameznika. Privolitev se lahko na primer nanaša na obveščanje o aktualni ponudbi in storitvah, pripravi ponudbe prilagojene posameznikovim potrošniškim navadam, ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek e-poštnega naslova in naslova za vročanje, ki ju je v privolitvi izbral posameznik. Prejemanje e-Novic preko e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom posredovanja e-Novic.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bila privolitev dana ali na drug način, ki ga opredeli NIKAL d.o.o., pri čemer si pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba privolitve se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve in ne na podatke, katerih obdelava se izvaja na podlagi druge zakonite podlage. Veljavna je zadnja podano privolitev posameznika. Možnost preklica privolitve ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z družbo NIKAL d.o.o.. Soglasje lahko da tudi eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo privolitve ne more podati sam. Takšna privolitev bo veljala dokler je eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

4. za zaščito vaših življenjskih interesov ali interesov druge osebe v nujnih primerih;

5. v skladu z zakonitim interesom NIKAL d.o.o. (obveščanje o aktualni ponudbi, statistično in tržno analizo, ankete strank, nadzor kvalitete, vzdrževanje in razvoj ali pa za reševanje reklamacij in zahtevkov strank) a, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka.

Za potrebe neposrednega trženja lahko tudi brez privolitve oblikuje profile posameznikov na podlagi osnovnih informacij o izbranih produktih, kot so npr. vrsta ali karakteristike izbranega produkta. Posameznik lahko navedeni obdelavi ugovarja v skladu z 6. točko.

Na podlagi zakonitega interesa lahko NIKAL d.o.o. posameznike kontaktira z namenom izboljšave storitev ali za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe.

NIKAL d.o.o. ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe, hraniti in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, poslovnega načrtovanja in podobno.

 

V. Rok hrambe podatkov

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se obdelujejo. Za določitev ustreznega obdobja hrambe upoštevamo obseg, naravo in občutljivost osebnih podatkov, namene, za katere se obdelujejo in ali lahko te namene dosežemo z drugimi sredstvi. Pri določitvi rokov hrambe smo vezani tudi na zakonske predpise o rokih hrambe določene vrste osebnih podatkov ( npr. Zakon o davku na dodano vrednost, Obligacijski zakonik glede zastaralni rokov in rokov za reševanje reklamacij, ……..).

Po poteku določenega roka hrambe ali ko vaših osebnih podatkov ne bomo več potrebovali, jih bomo varno izbrisali oziroma uničili.

 

VI. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

NIKAL d.o.o. lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in Republike Slovenije, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • fizičnim in pravnim osebam, ki so pogodbeni partnerji NIKAL d.o.o. in za NIKAL d.o.o. izvajajo posamezne storitve z namenom izvrševanja pogodbenega razmerja med NIKAL d.o.o. in posameznikom (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.);
 • državnim organom tretjih držav;
 • fizičnim in pravnim osebam, ki so pogodbeni partnerji NIKAL d.o.o. in za NIKAL d.o.o. izvajajo naloge obdelave, kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • fizičnim in pravnim osebam, ki za NIKAL d.o.o. opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno z oglaševanjem in pospeševanjem prodaje s pošiljanjem katalogov o aktualni ponudbi potovalnih aranžmajev, ali sodelujejo z NIKAL d.o.o. na področju trženja in prodaje lastnih storitev, ali storitev tretjih oseb.

Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi.

 

VII. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

NIKAL d.o.o. posameznikom zagotavlja uresničevanje njihovih pravic v roku 30 dni po prejemu zahteve. NIKAL d.o.o. lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ 60 dni. V primeru podaljšanja roka, o vsakem takem podaljšanju NIKAL d.o.o. obvesti posameznika v 30 dneh od prejema zahtevka, skupaj z razlogi za zamudo.

NIKAL d.o.o. sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov info@nikal.si ali po pošti na naslov NIKAL d.o.o., Zagrebška cesta 40A, 2000 Maribor,

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije zagotovijo z elektronskimi sredstvi.

Kadar obstaja utemeljen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko NIKAL d.o.o. zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za preveritev identitete posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Posameznik, ima pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki, za dodatne kopije, lahko NIKAL d.o.o. zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov priprave.

NIKAL d.o.o. posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

1. Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja NIKAL d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Na podlagi zahteve posameznika družba NIKAL d.o.o. zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko NIKAL d.o.o. zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

2. Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico zahtevati in doseči, da NIKAL d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

3. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico doseči, da NIKAL d.o.o. izbriše osebne podatke v zvezi z njim. NIKAL d.o.o. ima obveznost osebne podatke izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo njegovih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
 • kadar gre za podatke, nepravilno zbrane od mladoletne osebe za uporabo storitev informacijske družbe, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

4. Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico doseči, da NIKAL d.o.o. omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • NIKAL d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval NIKAL d.o.o., in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

6. Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva NIKAL d.o.o. ali tretja oseba. V tem primeru NIKAL d.o.o. preneha obdelovati osebne podatke tega posameznika, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene oglaševanja in pospeševanja prodaje, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega oglaševanja in pospeševanja prodaje s pošiljanjem kataloga aktualnih potovalnih aranžmajev. Kolikor oglaševanje in pospeševanje prodaje s pošiljanjem kataloga aktualnih potovalnih aranžmajev temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 

VIII. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Vsak posameznik ima pravico do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo, pošlje na elektronski naslov: info@nikal.si ali po pošti na naslov NIKAL d.o.o., Zagrebška cesta 40 A, 2000 Maribor. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Veljavnost

Določila pričnejo veljati 01.09. 2019.

NIKAL družba za trgovino in turizem d.o.o.

Direktor: Saša BARBIR